Praktische informatie

Vragenlijst
Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling zul je gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt de verandering van jouw klachten in beeld. Ik lever geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie.

Informatie aan derden
Zodra we het eens zijn over jouw behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dat houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur je huisarts bij voorkeur een bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt je huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Digitaal dossier
Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en je Burgerservicenummer te noteren.

Veilige communicatie
Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen of whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden.
Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacy statement .

Kwaliteit
Per d.d. 21-04-2022 beschikt mijn praktijk over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling
Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig moment van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Maashorst Buitenpsycholoog is aangesloten bij de LVVP.