Werkwijze

Het is prettig om eerst telefonisch contact te hebben, zodat we samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen. Wil je je vervolgens aanmelden voor behandeling, dan stuur ik je een aanmeldformulier en een of meer vragenlijsten toe.

Het eerste gesprek is een intakegesprek, waarbij we kennismaken en we uitgebreider kunnen stilstaan bij je klachten en je hulpvraag. Op basis van dit gesprek en de uitkomsten van de vragenlijst stel ik samen met jou een behandelplan op. Als je akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten. De meeste behandelingen duren 8 tot 12 sessies. De duur van de individuele gesprekken bedraagt 45 minuten. De gesprekken vinden bij de start meestal eenmaal per week plaats. De sessies vinden wandelend in de buitenlucht plaats.

De behandeling richt zich veelal op klachtenvermindering, het aanleren van strategieën en er wordt gekeken naar het voorkomen van klachten in de toekomst. In de behandeling werk ik bij voorkeur kortdurend en oplossingsgericht. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitation Reprocessing (EMDR). Ook kan er ondersteunend gebruik worden gemaakt van e-health.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor de generalistische basis GGZ en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens de behandeling bekijken we hoe je vindt dat de behandeling verloopt, welke doelen je al hebt bereikt en welke doelen er nog te behalen zijn. De behandeling wordt afgesloten door middel van een evaluatiegesprek en het invullen van een vragenlijst.

Huidige wachttijd tot aan intake: 12 weken (bijgewerkt 26 april 2024).
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).