Tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg
Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

In het jaar 2024 heb ik met een aantal verzekeraars contracten afgesloten, wat betekent dat je je behandeling in dat geval volledig vergoed krijgt. De nota zal dan vanuit mij direct naar de verzekeraar gaan. Je dient echter altijd rekening te houden met het eigen risico van minimaal €385. De verzekeraars met wie ik contracten heb afgesloten zijn: Menzis, Anderzorg, VinkVink, Hema, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, ZieZo, ProLife, DSW, inTwente, Stad Holland, ASR, Ditzo, Zorg en Zekerheid, AZVZ.

Wanneer ik geen contract heb afgesloten met je zorgverzekeraar krijg je van mij een nota die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het door jou gekozen basispakket is de vergoeding tussen de 60 en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen 60 en 80%. Ik adviseer je om dit goed na te vragen bij je zorgverzekeraar, voordat we van start gaan. Je moet altijd rekening houden met het eigen risico van minimaal €385.

Voorwaarde voor vergoeding vanuit de zorgverzekering  is een verwijsbrief van je huisarts.
Daarnaast moet er sprake zijn van een vermoeden van een DSM 5 stoornis.

Met ingang van 1 januari 2022 is er in de GGZ een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd: het zogenaamde zorgprestatiemodel. De GGZ-behandelingen worden niet meer als volledig traject afgerekend, maar als losse ‘zorgprestaties’. De zorg die je krijgt verandert niet door het zorgprestatiemodel. Lees er hier meer over. Ik zal wel maandelijks een nota versturen in plaats van aan het eind van een traject. En je eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is daardoor sneller inzicht in de kosten.

De volgende zorgprestaties kunnen op de rekening terug te vinden zijn:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek wordt er onderzocht wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt (intake).
  • Consult behandeling: bij behandeling gaan we in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken.
  • Intercollegiaal overleg: als ik het als behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vind om te overleggen met een externe collega.

Er zijn standaard tarieven voor de verschillende consulten op basis van de duur van een consult. In de tarieven is de gesprekstijd en de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, behandelplan, eindverslag en huisartsenbrief) verwerkt.

Het tarief is dus afhankelijk is van de duur van een consult en het type consult. Voor een intakegesprek (diagnostiek) plan ik 60 minuten en voor een behandelconsult 45 minuten. Wijken we hier meer dan 15 minuten vanaf (zowel naar boven als naar beneden) dan zal ik dit aanpassen op de factuur.
De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die vanuit de NZa zijn vastgesteld:
– Diagnostiek 60 minuten (prestatiecode verzekeraar CO0562): € 183,44
– Behandelconsult 45 minuten en verslaglegging (prestatiecode verzekeraar CO0497): € 135,89
– Behandelconsult 60 minuten en verslaglegging (prestatiecode verzekeraar CO0627): € 161,46

Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.

Niet verzekerde zorg
Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (waaronder b.v. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, partnerrelatieproblematiek, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek).
Voor deze niet-verzekerde zorg, welke je dus zelf moet betalen, geldt per sessie van 45 minuten het Overig Zorgproduct (€131,82 per sessie). Je ontvangt dan per sessie een factuur. Soms is hiervoor vergoeding vanuit je aanvullende verzekering mogelijk. Neem contact op met je zorgverzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.
In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten voor behandeling. Informeer hiervoor zelf bij je werkgever.

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen DSM 5 stoornis bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch psychologische behandeling. Dat kan. Ook dan geldt het tarief  volgens het Overig Zorgproduct. Je ontvangt in dit geval per sessie een factuur.

Annulering afspraak
In het geval dat je de afspraak binnen 24 uur afzegt of niet nakomt, breng ik kosten in rekening, omdat ik op de voor jou gereserveerde tijd niemand anders kan zien. Je ontvangt dan een rekening van €50,-. Deze rekening wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering.